CHOROBA SCHEREUMANNA

 

         Najczęściej występującą chorobą w przebiegu której dochodzi do powstania nadmiernej kifozy piersiowej jest choroba Schereumanna. Patologia dotyczy głównie płaszczyzny strzałkowej. Częstość występowania w populacji sięga 0,4-8,3%. Choroba równie często dotyczy dziewcząt, jak i chłopców. Głównymi objawami powodującymi zgłaszanie się do lekarza są: narastające zaokrąglenie pleców i dolegliwości bólowe kręgosłupa. 

Kyfoza większa niż 45°, jak i obecność klinowato zniekształconych więcej niż dwóch trzonów kręgowych na szczycie deformacji oraz tzw. guzków Schmorla stanowi potwierdzenie rozpoznania klinicznego. We wczesnych postaciach pomocny jest MRI kręgosłupa. 

 

Kyfoza w przebiegu choroby Schereumanna

Przyczyny choroby


Etiologia choroby Scheuermanna jest nieznana.

Poczatek choroby przypada zwykle między 12 a 14 rokiem życia. Niejednokrotnie proces chorobowy rozpoczyna się wcześniej.


Podstawą rozpoznania (poza badaniem klinicznym) jest RTG w projekcji bocznej.
Relacja zachorowalności wśród kobiet i mężczyzn wynosi średnio 1.5:1

15 letni chłopiec z chorobą Scheuermanna. 
Widoczna hyperkyfoza piersiowa strukturalna.
W pochyleniu uwidacznia się garb żebrowy. 

Nieoperacyjne leczenie Choroby Scheuermana


Kyfoza piersiowa większa niż 60° jest u pacjentów wyraźnie widoczna. Celem podjęcia leczenia jest działanie zmierzające do zahamowania progesji deformacji i uniknięcie komplikacji zdrowotnych w przyszłości.


Zachowawcze leczenie choroby Scheuermmanna jest zbliżone do leczenia skoliozy idiopatycznej

Po ocenie deformacji i ryzyka jej postępu następuje wybór właściwej metody leczenia. 

Leczenie gorsetem wykorzystywane jest w celu zapobiegania, progresji (postępowi) deformacji.


W leczeniu deformacji kyfotycznych najczęściej stosuje się gorset typu Milwaukee.

Zastosowanie gorsetu typu Milwaukee w leczeniu kyfozy młodzieńczej.Operacyjne leczenie Choroby Scheuermanna

Wskazania do podjęcia leczenia operacyjnego :
  • Pacjenci z kyfozą >= 65°.
     
  • Dorośli, z przwlekłym bólem, progresją skrzywienia lub postępującymi objawami neurologicznymi.

   


Pacjent z chorobą Scheuermmanna przed i po operacji.


   

Ustaw jako stronę startową


Dodaj do ulubionych

Poleć znajomemu

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) - www.skolioza.org