UWAGA!Przed zmianą lub podjęciem nowego leczenia należy zawsze zasięgnąć porady lekarza. Prosimy unikać lekceważenia porady medycznej lub opóźnienia jej zasięgnięcia z powodu jakichkolwiek informacji przeczytanych w witrynie.


Na stronie opublikowane są rzeczywiste sceny śródoperacyjne. U osób wrażliwych, mogą one budzić silne reakcje emocjonalne.  Osoby takie prosimy o nie oglądanie zamieszczonych materiałów.

  


 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) - www.skolioza.org